Public Information

In this section, you can read the information for the shareholders of Podilskyi Cement JSC and Mykolaivcement PrJSC and see the finanсial statements and other reports of our enterprises.
To check the electronic signatures of the authorised persons and the electronic seals of the companies on the published documents, please, visit the official website of the Ministry of Justice of Ukraine by the link czo.gov.ua/verify.

 

In order to provide access, inform, and acquaint the public with the results of post-project monitoring, we provide a post-project monitoring report in accordance with the conditions of the environmental impact assessment conclusion upon request. To receive the report, please fill out the request form.

 

Звіт з післяпроєктного моніторингу номер справи в Єдиному реєстрі з ОВД 202157781801/22/2024

Повідомлення про конкурс на аудитора10/23/2023

Звіт про Управління за рік, що закінчився 31.12.2022 року09/29/2023

Звіт про Корпоративне Управління за рік, що закінчився 31.12.2022 року09/29/2023

Фінансова звітність та Звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року09/29/2023

Звіт з післяпроєктного моніторингу номер справи в Єдиному реєстрі з ОВД 202157781801/31/2023

Повідомлення про конкурс на аудитора10/19/2022

Звіт про Управління за рік, що закінчився 31.12.2021 року06/10/2022

Звіт про Корпоративне Управління за рік, що закінчився 31.12.2021 року06/10/2022

Фінансова звітність та Звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року06/10/2022

Проміжний звіт за четвертий квартал 2021 року01/31/2022

Особлива інформація про зміну веб-сайту01/28/2022

Проміжна інформація за третій квартал 2021 року11/1/2021

Повідомлення про конкурс на аудитора 202110/13/2021

Звіт про управління 202004/30/2021

Звіт про корпоративне управління 202004/30/2021

Фінансова звітність 202004/30/2021

Звіт про корпоративне управління 201912/30/2020

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора 201912/30/2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб10/2/2019

Особлива інформація про зміну типу товариства

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб05/22/2019

Річна звітність ПАТ «Подільський цемент» за 2018 рік05/2/2019

Повідомлення про загальні збори акціонерів 201904/18/2019

Форма і обсяг інформації про структуру власності04/5/2019

Особлива інформація про придбання однією особою усіх акцій товариства04/5/2019

Публічна безвідклична вимога03/12/2019

Особлива інформація02/20/2019

Особлива інформація (Ст 65-2)​02/20/2019

Особлива інформація 2 (Ст 65-2)​02/20/2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента10/23/2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 29 листопада 2017 року11/29/2017

Положення про наглядову раду 201805/7/2018

Протокол Загальних зборів Акціонерів, що відбулися 26 квітня 2018 року05/7/2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента05/2/2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік04/27/2018

Повідомлення про акції для участі у зборах04/25/2018

Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів Товариства 26 квітня 2018 року03/21/2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента12/19/2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента12/7/2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік04/28/2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 13 вересня 2017 року09/13/2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 23 червня 2017 року06/27/2017

Положення про Наглядову Раду 201705/30/2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 04 травня 2017 року05/10/2017

ПРОТОКОЛ Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Подільський цемент», що відбулися 25 квітня 2017 року05/4/2017

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ «Подільський цемент» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року04/28/2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25 квітня 2017 року04/28/2017

Фінансова звітність ПАТ «Подільський цемент» 2016 року04/28/2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 07 квітня 2017 року04/11/2017

Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів Товариства 20 квітня 2016 року

Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року03/22/2017

Особлива інформація про призначення посадової особи емітента11/23/2016

Статут ПАТ «Подільський цемент» 2016 (нова редакція)07/25/2016

Положення про Наглядову Раду 2016 (нова редакція)07/25/2016

Положення про Загальні збори акціонерів 2016 (нова редакція)07/25/2016

Протокол № 24 від 20 квітня 2016 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент», які відбулись 20 квітня 2016 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 15 квітня 2015р

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ «Подільський цемент» 8 травня 2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Протокол № 23 від 15 квітня 2015 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Подільський цемент”

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» , які відбулись 15 квітня 2015р.

Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів Товариства (15 квітня 2015 року)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (10.11.2014)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (25.09.2014)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (19.09.2014)

Протокол № 22 від 30. 04. 2014 чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент»

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів від 30 квітня 2014 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів 30.04.2014р.

Особлива інформація. Зміна складу Правління

Протокол № 21 річних Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Подільський цемент»

Підсумки голосування на річних загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Подільський цемент», що відбулися 20 березня 2013 року

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Положення про ревізійну комісію ПАТ «Подільський цемент»

Положення про правління ПАТ «Подільський цемент»

Положення про наглядову раду ПАТ «Подільський цемент»

Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «Подільський цемент»

Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Подільський цемент»

Повідомлення про Загальні Збори Акціонерів Товариства, що відбудуться 20 березня 2013 року

Річний звіт емітента - 2012

Статут ПАТ «Подільський цемент»

Особлива інформація щодо змін у складі посадових осіб Товариства

Підсумки голосування на річних загальних зборів акцiонерiв Відкритого Акціонерного Товариства «Подільський цемент» (надалі – Товариство), що відбулися 07 березня 2012 року

Річний звіт емітента - 2011

cookie.text

cookie.button