Пріоритети

Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед суспільством і майбутніми поколіннями, тому впроваджуємо принципи сталого розвитку в усіх аспектах нашої діяльності. 

pages.priorities.title

Cemark Безпека

Безпека

Сформувати культуру безпеки та піклування про здоров'я на всіх наших підприємствах.

Cemark Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища

Зіграти свою роль у розв'язанні проблеми зміни клімату та захисту біорізноманіття.

Cemark Працівники

Працівники

Бути бізнесом, у якому кожен має однакові можливості для розвитку, відчуває довіру, повагу та безпеку.

Cemark Підтримка місцевих спільнот

Підтримка місцевих спільнот

Бути надійним партнером для спільнот, у яких ми ведемо операційну діяльність, і будувати довгострокові відкриті відносини з місцевими стейкхолдерами.

Cemark Ділова етика

Ділова етика

Бути прикладом ведення бізнесу відповідно до принципів сумлінності, чесності та поваги до закону.

cookie.text

cookie.button